Fra 15-august står vi på Stand i Sverige, med trommer, film og informasjon om våre tilbud i ved Diannah Bolong, Senegal.

Dette vil skje hos Mundekulla.